Blog de cultura audiovisual

LA HIISTÒRIA DEL CINEMA

La història del cinema no comença a partir dels germans Lumiers, abans de tots això van haver diferents experiments per arribar a aconseguir el cinema en si.

Aquests experiments van ser:

-La esfera metàl·lica de la xina, que era una esfera perforada que contenia una espelma que se aguantava verticalment, i quant la esfera gira, es projecta a la paret la ombra i la llum i fa un efecte màgic

El Mirall màgic del Japó,si una llum es reflecteix sobre la superfície, les figures es veuen projectades a la paret.

Ombres de Java, de l'Índia: les representacions amb ombres van ser les primeres amb animacions d’imatges, em una pantalla on darrere estava la gent fent les ombres, mitjançant un raig de llum.

Cambra fosca S.XVI, projeccions cap a dins: permetia la projecció de escenes externes dins de la cambra, les primeres las va aconseguir(1640) Athanasius Kircher, que va ser el precursor de la llanterna màgica.

Fantasmagories 1790 el fantascopi d'Éttienne Robertson: tota classe de fantasmes o dimonis apareixien projectats en una pantalla translúcida, darrera de la pantalla estava muntat el projector amb rodes, i a Europa manipulant la imatge van aconseguir fins i tot projectar animals.

Es busca el moviment d'imatges fixes a partir de diferents recursos, enginys i instruments, a llavors apareix la fotografia al segle XIX, a mà dels francesos.

Fusell fotogràfic de Marey: capaç de captar les diferents fases de un moviment amb un pla fotogràfic giratori.

La cronofotografia, és la descomposició del moviment.

Invenció de diferents aparells simuladors del moviment a partir del fenomen de la persistència, les anomenades joguines òptiques:

Traumàtrop (W. H. Fitton - Dr.Paris, Gran Bretanya, 1825) del grec Thauma (meravella) tropos (acció de girar): podem veure 24 per segon, és un aparell que gira.

Fenaquitoscopi (Josep Plateau, Bèlgica, 1832) del grec phénakisticos: és un aparell amb el qual obté la síntesis del moviment a partir de imatges.

El zootrop de Horner (Horner, Gran Bretanya, 1834):crea la il·lusió del moviment per mitja de bandes de paper.

Crotoscopi: el primer sistema de projecció amb creu de malta

Praxinoscopi (Reynaud, França, 1877)del grec praxis:Crea el teatre òptic amb un sistema de projecció de les imatges mòbils del praxinoskopi, precursor en certa manera d'allò que seran els dibuixos animats.

A mesura dels anys s’anava desenvolupant els tres elements que confirmarien el cinema la persistència de la visió, la fotografia i la projecció. Les dues característiques essencials de la tècnica del cinema, l’ús de la pel·lícula perforada i el dispositiu intermitent de mans que la mou foren adoptades pels estats units per Edison al 1890.

Al 28 de desembre de 1895 els germans Lumieres van mostrar en públic per primera vegada el seus films a parís que es van fonamentar en Edison i les idees de Marey, van desenvolupar la seva càmera projector, el cinematògraf.

Cinematograf: roda cèntrica que permetia moviment intermitent de la pel·lícula. En aquesta pel·lícula es mostraven escenes habituals com la sortida de les fabriques o l’estació de tren.

Al 1910, es van fer els primers projectors amb botons, la llanterna estava equipada amb una bombeta alimentada amb corrents continus, i per el funcionament mecànic es va utilitzar una creu de malta amb 4 aspes.

Cinerama: imatge circular projectada sobre deu pantalles perquè els espectadors poguessin viatjar sobre globos aeris, però a causa del escalfament de les seves maquines es va prohibir el seu us.

L’aparició del cinema sonor al 1927 va revolucionar tot, el pianista es va substituir per el so gravat en un disc, el sistema vitafor una maquina que sincronitzava sons i imatges però, va ser superat per un altre, que gravava el so sobre la animació.

Van incorporar el cinema 3D.

El cineramic: consistia en tres projectors que unien la imatge en una imatge gegant i còncava. Van aparèixer versions ambulants que feien arribar la emoció del cinema.

Cinemascope: va ser inaugurat per la “fox” al 1953 amb la pel·lícula “La túnica sagrada”, consistia en un sistema més simple menys costos que el cinerama, permetia la compressió òptica de les imatges i la lent les projectarà desprès comprimides sobre una pantalla còncava.

Panavision: sistema de pantalla mes extens.

Pantalla imax: pantalla que juga amb l’equilibri del espectador.

Omnimax: primer sistema que presenta imatges estereoscòpiques d’alta qualitat n una pantalla asfèrica i amb ulleres electròniques.

Magic carpet: dos pantalles, una frontal l’altra sota el públic visible per un terra transparent.

Souscan: cinema que es mou.


Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: